Be the first on these trackless paths

SNOW SHOE WALKING

Techniek van sneeuwschoenwandelen

De techniek van sneeuwschoenwandelen is niet ingewikkeld. U moet uw voeten iets wijder neerzetten dan bij gewoon wandelen, zodat u niet over uw eigen voeten struikelt. Maar u hoeft geen extreem grote passen te nemen. De sneeuwschoenen slepen gewoon door de sneeuw. Het afdalen door poedersneeuw is wel een heel nieuwe ervaring. U kunt met grote passen surfen door de sneeuw. Als u valt dan landt u in een zacht bedje van sneeuw.

The technique of snowshoeing is not complicated. You should place your feet slightly wider than when walking, so that you don't trip over your own feet. But you don't have to take extremely large steps. They give you amazing new  opertunities to face the snow. The snowshoes just drag through the snow. Descending through powder snow is a special experience. You can surf with great strides through the snow. If you fall, you will land in a soft bed of snow.